Giá điều trị nha chu

Giá điều trị nha chu

1. KHÁM NHA KHOA TỔNG QUÁT

DỊCH VỤ KHÁM BỆNH ĐƠN VỊ GIÁ TIỀN
Khám tổng quát, kê đơn Lần MIỄN PHÍ
Chụp X Quang quanh răng 1 Phim MIỄN PHÍ
Chụp phim Panorama 1 Phim 100.000
Chụp phim Cephalometric 1 Phim 100.000
Chụp phim ConeBeam CT 3D 1 Phim 250.000

 2. ĐIỀU TRỊ NHA CHU

DỊCH VỤ ĐƠN VỊ GIÁ NIÊM YẾT (VND)
Nạo túi nha chu toàn hàm (theo số răng) 1 răng 200.000
Điều trị nha chu – Cấp 1 (cạo vôi đánh bóng) Liệu trình 400.000
Điều trị nha chu – Cấp 2 (xử lý mặt gốc răng) 1 răng 600.000
Điều trị nha chu – Cấp 3 (lật vạt, xử lý mặt gốc răng) 1 răng 1.000.000

( Miễn phí chụp phim khi thực hiện điều trị )

Bạn đọc quan tâm