Giá dịch vụ nha khoa khác

Giá dịch vụ nha khoa khác

 1. KHÁM NHA KHOA TỔNG QUÁT

2. LẤY CAO RĂNG

GIÁ NHA CHU

3. HÀN TRÁM RĂNG

GIÁ CẠO/TRÁM RĂNG

 

4. RĂNG GIẢ THÁO LẮP

GIÁ RĂNG GIẢ THÁO LẮP

5. ĐÍNH KIM CƯƠNG RĂNG

GIÁ ĐÍNH KIM CƯƠNG RĂNG

6. TIỂU PHẪU

GIÁ TIỂU PHẪU

Bạn đọc quan tâm