Giá nhổ răng – tiểu phẩu

1. KHÁM NHA KHOA TỔNG QUÁT

GIÁ NHA KHOA TỔNG QUÁT

2. NHỔ RĂNG, CHÂN RĂNG, RĂNG KHÔN (RĂNG SỐ 8, RĂNG CẤM): Không đau

GIÁ NHỔ RĂNG

( Miễn phí chụp phim khi thực hiện điều trị )

 

Bạn đọc quan tâm