Giá phẫu thuật – Thủ thuật khác

Giá phẫu thuật – Thủ thuật khác

PHẪU THUẬT – THỦ THUẬT KHÁC

XỬ LÝ CẤP CỨU

DỊCH VỤGIÁ NIÊM YẾT (VND)
Cắm lại răng + cố định răng2.000.000
Cắm từ 2 răng + cố định răng bằng kẽm3.000.000
Cố định hàm bằng cung (1 hàm)2.000.000
Cố định hàm bằng cung (2 hàm)3.000.000
Cắm lại răng + Cố định 1 hàm2.000.000
Cắm lại răng + Cố định 2 hàm3.000.000
Cắm từ 2 răng + cố định 1 hàm2.500.000
Cắm từ 2 răng + cố định 2 hàm3.500.000
Cố định hàm bằng kẽm1.000.000
Nắn chỉnh XOR bằng kẽm1.000.000
Khâu VT phần mềm nông < 5cm có thiếu hổng tổ chức2.000.000
Khâu VT phần mềm nông > 5cm có thiếu hổng tổ chức2.500.000
Khâu VT phần mềm sâu < 5cm có thiếu hổng tổ chức2.500.000
Khâu VT phần mềm sâu > 5cm có thiếu hổng tổ chức3.000.000
Khâu VT phần mềm nông < 5cm không thiếu hổng tổ chức1.000.000
Khâu VT phần mềm nông > 5cm không thiếu hổng tổ chức2.000.000
Khâu VT phần mềm sâu < 5cm không thiếu hổng tổ chức1.500.000
Khâu VT phần mềm sâu > 5cm không thiếu hổng tổ chức2.500.000
Cầm máu tại chỗ500.000
Cầm máu khâu chỉ1.000.000
Tiểu phẫu lấy xương hoại tử kèm khâu vết thương1.500.000
Tiểu phẫu lấy xương hoại tử1.000.000
Cắt đường dò1.500.000
Rạch abcess (sâu) có đặt drain dẫn lưu1.500.000
Rạch abcess (nông)1.000.000
Cố định tạm thời gãy xương bằng kẽm1.000.000
Nắn khớp thái dương hàm1.000.000
Nhét mèche mũi sau3.000.000
Nhét mèche mũi trước2.000.000

TUYẾN NƯỚC BỌT

DỊCH VỤGIÁ NIÊM YẾT (VND)
Phẫu thuật lấy sỏi ống tuyến nước bọt khác, 1 vị trí15.000.000
Phẫu thuật lấy sỏi ống tuyến nước bọt khác, 2 vị trí20.000.000
Phẫu thuật lấy sỏi ống tuyến nước bọt dưới hàm, 1 vị trí15.000.000
Phẫu thuật lấy sỏi ống tuyến nước bọt dưới hàm, 2 vị trí20.000.000
Phẫu thuật lấy tuyến dưới hàm có sỏi, 1 bên20.000.000
Phẫu thuật lấy tuyến dưới hàm có sỏi, 2 bên25.000.000
Tiểu phẫu lấy sỏi ống wharton (đơn giản)1.500.000
Tiểu phẫu lấy sỏi ống wharton (phức tạp)2.000.000
Bơm rửa tuyến, 1 bên500.000
Bơm rửa tuyến, 2 bên800.000

THỦ THUẬT BỔ SUNG

DỊCH VỤGIÁ NIÊM YẾT (VND)
Phẫu thuật dẫn lưu xoang (phẫu thuật Caldwell Luc)15.000.000
Sinh thiết xương (tê)1.500.000
Sinh thiết xương (mê)8.000.000
Sinh thiết phần mềm (tê)1.500.000
Sinh thiết phần mềm (mê)8.000.000
Gửi mẫu sinh thiết1.000.000
Mở miệng dưới gây mê8.000.000
PT lấy răng ngầm (1 răng)16.000.000
PT lấy răng ngầm (2 răng)17.600.000
PT lấy răng ngầm (3 răng)20.000.000
PT lấy răng ngầm (4 răng)22.400.000
Phẫu thuật điều chỉnh sóng hàm dưới gây mê15.000.000
Phẫu thuật làm sâu ngách tiền đình (gây tê)1.500.000
Phẫu thuật làm sâu ngách tiền đình (gây mê)12.000.000
Nắn sai khớp thái dương hàm dưới gây mê10.000.000
Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn có gây tê3.000.000
Bấm gai xương hàm (1-2 vị trí)1.000.000
Bấm gai xương hàm (có khâu niêm mạc > 2  vị trí)2.000.000
Tiểu phẫu cắt thắng lưỡi3.000.000
Tiểu phẫu cắt thắng môi3.000.000
Tiểu phẫu cắt thắng má3.000.000
Gây tê vùng điều trị cơn đau thần kinh V ngoại biên1.000.000
Tiểu phẫu lấy nẹp vis đơn giản1.500.000
Tiểu phẫu khâu lộn bao nang1.500.000
Tiểu phẫu cắt niêm mạc tăng sinh1.000.000
Tiêm sẹo lồi, 1 vị trí1.000.000
Tiêm sẹo lồi, 2 vị trí2.000.000
Tiêm sẹo lồi, hơn 2 vị trí3.000.000
Tiêm xơ hóa, 1 vị trí1.000.000
Tiêm xơ hóa, 2 vị trí2.000.000
Tiêm xơ hóa, hơn 2 vị trí3.000.000
Tiểu phẫu cắt nốt ruồi, u sắc tố, u nhỏ5.000.000
Cắt ung thư da vùng hàm mặt và tạo hình bằng vạt tại chỗ5.000.000
Bạn đọc quan tâm